Hem

     Påminnelse 👍       skicka din mailadress
till oss på info@horrmundberget.se


Dokumenten från Årsstämman har uppdaterats!

Längst upp i Kläppen Ski Resorts stugområde ligger Horrmundberget som har sin egen samfällighetsförening. Där ingår mer än 150 vinterhus och styrelsen som utses på årsstämman ansvarar för områdets vägar och grönområden.

Horrmundberget Samfällighetsförening

Blåmesvägen  4

516 30 Dalsjöfors

org.nr 716457-3078